Historie - bestuur

De Stichting Runningtherapie Nederland (afgekort SRTN) is opgericht op 18 november 2009. De stichting is ontstaan vanuit de opleiding Runningtherapie, een initiatief bedacht en ontwikkeld door fysiotherapeut Simon van Woerkom en psychiater en publicist Bram Bakker (www.runningtherapie.nl) . Sinds 2003 verzorgen zij de  cursus runningtherapie aan mensen met een afgeronde  HBO vooropleiding om zich te laten bijscholen tot runningtherapeut.

In 2009  werd er een netwerkdag georganiseerd voor oud-cursisten. Omdat die niet doorging vanwege een te lage opkomst (5 personen) zijn Anita Kinsbergen en Henk  Brussel met de drie anderen naar een restaurant gegaan in Baarn waar werd besloten tot oprichting van een SRTN om Simon te ondersteunen. Anita en Henk hebben deze opgestart en later zijn Jan Oudejans en Eddie Sevink  als bestuursleden erbij gevraagd.
Vanaf 2010 was er een voltallig bestuur en is er veel gerealiseerd:

 • Website met vermelding van alle gecertificeerde en geregistreerde leden
 • Twee keer per jaar een netwerk dag met grote opkomst van leden die op de hoogte     worden gebracht van actuele onderwerpen en verdieping van de kwaliteit van de RT
 • Landelijke Dag van de Runningtherapie naar aanleiding van het lustrum, de lustrumviering
 • Belangenbehartiging  van de leden bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
 • Inzetten van social media voor uitwisseling informatie onderling (Yammer, Twitter, LinkedIn, Facebook) en promotie van runningtherapie en SRTN

Na de opleiding  tot runningtherapeut kun je je aanmelden bij de SRTN om als lid van de stichting via de website vindbaar te zijn voor de potentiële patiënten/cliënten.  Om als, door SRTN ‘erkend geregistreerd’ lid vermeld te worden op de site dient je runningtherapie-praktijk/instelling te voldoen aan een aantal eisen. De SRTN heeft als één van haar centrale doelstellingen het waarborgen van de kwaliteit van de runningtherapie.

De Stichting Runningtherapie Nederland (SRTN) heeft de volgende missie en visie vastgesteld:

 • De SRTN is opgericht om het vak van runningtherapeut te ontwikkelen, de kwaliteit te bewaken, en runningtherapie uit te dragen.
 • De SRTN bevordert de deskundigheid van de aangesloten runningtherapeuten door het aanbieden van o.a. scholing, netwerkdagen en een registratieprocedure.
 • De SRTN streeft naar grotere landelijke bekendheid van runningtherapie als duurzame(complementaire) behandelmethode.
   

De voordelen van het lidmaatschap vindt u onder  het tabblad ‘Over ons’.

 

Het bestuur

Het bestuur van de SRTN bestaat momenteel uit 5 leden met verschillende taken:
 
Anita Kinsbergen
Voorzitter SRTN  en lid van de netwerkdagcommissie
Opl. Arbeidsmarktpolitiek-personeelsbeleid en Academie voor Psycho Sociaal Welzijn. Runningtherapeut (www.runningtherapiebaarn.nl)
 
 

Jan Oudejans
Secretaris SRTN en lid van de registratiecommissie
Gediplomeerd hardlooptrainer en runningtherapeut . Up to date ervaren coach op gebied van hardlopen bij psyche gerelateerde fysieke klachten.
 
 

Betty van Zoelen
Financiële en ledenadministratie, beheer website SRTN
Wandelend coach, runningtherapeut en mindfulnesstrainer
(www.runningnatuurlijk.nl)
 
 

Roland Luykx
Landelijk secretariaat SRTN, Nieuwsbrief en marketing
Haptonomisch fysiotherapeut, claudicatiotherapeut, runningtherapeut. Gezondheidscentrum De Roerdomp en runningtherapie-hilversum(www.runningtherapie-hilversum.nl)
 
 

Huub van Amersfoort
Woordvoerder en aanspreekpunt SRTN (info@runningtherapie-nederland.nl)
Pedagogisch Medewerker Sport BSO, HBO kunstzinnige therapie, runningtherapeut.(www.huubrunningtherapie.nl)
 
 
De Stichting Runningtherapie Nederland is in 2016  z’n zevende jaar ingegaan met een drietal speerpunten waar het bestuur zich op richt:

 • De ontwikkeling van een goed (her)registratiesysteem in overleg met de opleiding runningtherapie (www.runningtherapie.nl) en het stimuleren van alle leden tot registreren.
 • Het neerzetten van een stevig bestuur met ondersteunende commissies als Registratiecommissie en Netwerkdagcommissie.
 • Het intensiever inzetten van social media voor promotie en naamsbekendheid van runningtherapie en SRTN.

Eind 2016 ontstaan er een paar vacatures in het bestuur.