Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Dit is de verklaring van de Beroepsvereniging Running Therapie Nederland (BRTN), gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09210281 inzake de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door de BRTN. De BRTN respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website (www.runningtherapie-nederland.nl). In dat kader zijn passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van de website van de BRTN te beveiligen en misbruik te voorkomen.
Bovendien kun je in deze verklaring lezen hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan en op welke wijze gebruik van cookies wordt gemaakt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

We vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens ook echt privé blijven en wij houden ons daarom aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee een natuurlijke persoon (direct of indirect) kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, identificatienummer, geboortedatum maar ook online identificatoren van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

 

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt of deels hebt verstrekt, op grond waarvan wij de overige van belang zijnde informatie hebben opgezocht. Daarbij kun je denken aan situaties waarbij je hebt aangemeld als lid of voor een bijeenkomst of nieuwsbrief of op andere wijze gebruikmaakt van onze diensten.
Je persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je (incidenteel) op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van ons die wellicht voor u interessant zouden kunnen zijn. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het toesturen van algemene nieuwsbrieven of algemene informatie noch worden je persoonsgegevens aan derden verstrekt, behalve als wij daartoe wordt verplicht door de wet of door een daartoe gerechtigde overheidsinstantie.

 

Beveiliging

 

Wij voeren passende technische en organisatorische waarborgen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Wij wijzen je er echter op dat wij de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kunnen elimineren.

 

Samenwerking met derde partijen

 

Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om jou de diensten te leveren die je van ons verwacht. Wij maken soms gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze leden. Met die leveranciers maken wij altijd goede afspraken zodat jouw gegevens veilig zijn.

 

 

Bewaren van gegevens

 

Wij zullen je persoonlijke gegevens bewaren zo lang je lid bij ons bent. Wij zullen je persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. Als wij je persoonlijke gegevens niet langer hoeven te verwerken voor de in dit privacybeleid uiteengezette doelstellingen, verwijderen wij je persoonlijke gegevens uit onze systemen.

 

Dit zijn jouw rechten

 

Alle gegevens die wij van jou verwerken, mag je inzien en aanpassen. Als je geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze dienstverlening, dan kan je dit stopzetten. Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen. Let erop dat wij dat niet altijd mogen doen in verband met wet- en regelgeving. Wij laten je natuurlijk altijd weten waarom wij in zo’n geval je gegevens niet kunnen wissen.
Als je van één van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je ons een e-mail of een brief sturen. Onze contactgegevens vind je op de website onder contact.

 

Gebruik van Cookies

 

De website van de BRTN maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

 

Google Analytics cookies

 

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, Wij hebben daar geen invloed op.

 

Social media cookies

 

Daarnaast hebben wij media buttons van Linkedin en Facebook op onze website geplaatst, zodat je informatie van de website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Als je via de ‘Twitter-button’ of ‘Facebook-button’ doorlinkt naar de website van Twitter of Facebook, worden door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy- en/of cookiestatement van Linkedin en Facebook. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

 

Heb je een klacht?

 

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonlijke gegevens omgaan? Dan horen we dat graag voor het geven van uitleg en/of maatregelen te nemen. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacy- en cookie statement

 

Omdat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, verandert ook deze privacy- & cookie-verklaring regelmatig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

 

 

Heb je vragen?

 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust contact met ons op.

Info@runningtherapie-nederland.nl